Τα νέα μέτρα έφεραν κίνηση για rapid test: Σκέψεις για αύξηση των σημείων