Τα Rafale της Γαλλίας εξαρτώνται από τις εγκρίσεις των ΗΠΑ για τις εξαγωγές τους