Τα τριάντα χρόνια από την ενθρώνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη τίμησε η Εκκλησία της Κρήτης