Τεράστια εθνική σημασία για την Ελλάδα να ξεκινήσουν οι εξορύξεις νότια της Κρήτης