Τι απαντούν οι τράπεζες μετά τις καταγγελίες για τις νέες τραπεζικές χρεώσεις