Τι είναι και που σε οδηγούν τα σύμβολα που θα δεις στην εντός των τειχών Λευκωσία