Τι είναι και τι συμβαίνει στο Σαχέλ, όπου η Ελλάδα «εξετάζει την αποστολή στρατού»