Τι πάνε κάνουν τα Εμιράτα με Αθήνα και Άγκυρα και να πάρουν τα ηνία της περιοχής