Τιάρες της Ιωσηφίνας πουλήθηκαν έναντι 700.000 ευρώ