Το κυρίαρχο σενάριο για τους Δήμους – Ενδεχόμενο για περιφερειακούς