Το κλίμα στην Αρχιεπισκοπή λίγο πριν την άφιξη του Πάπα