Το Rafale αποκτά πλέον και πολιτικό χαρακτήρα ως κοινό μαχητικό «Αραβικών-Μεσογειακών χωρών»