Το Στρατόπεδο Λαυρίου στην Ελλάδα μετατράπηκε σε βάση του PKK