Τον έστειλαν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και “έσβησε” σε ταξί