Τον Σεπτέμβριο του 2022 οι μαθητές στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας