Τρέχουν για ψώνια της τελευταίας στιγμής οι Κύπριοι