Τρεις χώρες, δύο δρόμοι και οι ασκήσεις επί χάρτου του ΝΑΤΟ