Βασιλείου για τραγωδία στη Λεμεσό με πατέρα και γιό