Βίντεο από τη στιγμή που εισέρχεται στον κυπριακό βυθό για να φτάσει στο κοίτασμα Γλαύκος