Ζητήθηκε φυλάκιση 12 χρόνων των 103 Τούρκων Ναυάρχων που υπερασπίστηκαν την συνθήκη του Μοντρέ