Ζητούν οικονομική στήριξη οι επαγγελματίες γάμων και εκδηλώσεων