Ζητούν λήψη επιπρόσθετων μέτρων οι οργανωμένοι ασθενείς