20 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ: Τι άλλαξε στη ζωή και την οικονομία της Ευρώπης;…