3/1/2022 | Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ