Αυτό είναι το νέο AK-19 τυφέκιο εφόδου το οποίο ενδιαφέρει την Κύπρο