Αύξηση γεννήσεων, γάμων και συμφώνων συμβίωσης στα Χανιά το 2021