Αύξηση νοσηλειών στο Νοσοκομείο Καβάλας – 11 εισαγωγές παιδιών σε Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη