Αυξήσεις στα επιδόματα παθόντων και αναπήρων πολέμου