Άγιος Σωζόμενος: Δύο χρόνια μετά, οι ογκόλιθοι δεν μετακινήθηκαν