Αγωνία για τις πανελλαδικές – Άγνωστος ”x” η εξεταζόμενη ύλη