Αισιόδοξες οι προβλέψεις για τον τομέα της οικονομίας