Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Οι αγορές θα αποφασίσουν αν θα γίνει ο East Med.