Αλλάζουν την όψη της δομής οι 97 νέοι εργαζόμενοι της δομής φιλοξενίας