Αμερικανικά βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία: Πειράματα σε στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων