Ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας για τα νέα μέτρα