Ανδρέας Κιτρομιλίδης για έκτακτο επίδομα ορεινών κοινοτήτων