Άγγελος Συρίγος, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και η άφιξη των πρώτων Rafale