Άγγελος Συρίγος, Η Τουρκία όταν δημιουργεί κλίμα, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί σε επόμενη φάση