Άγγελος Συρίγος, Πιο μήνυμα περνάει η Ελλάδα στην Τουρκία με τα εξοπλιστικά και τις συμμαχίες;