Άγγελος Συρίγος, Το κόστος των Rafale είναι το κόστος της Ελευθερίας