Ανησυχία για τη γήρανση των Κυπρίων: Οι σκέψεις που γίνονται