Από το Τσέρι στο Μιτσερό: Στην τελική ευθεία για τη μετακίνηση ενός ασφαλτικού