Αποδέσμευση κονδυλίων για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες