Αποφασίζει σήμερα το Υπουργικό για το έκτακτο επίδομα ορεινών κοινοτήτων