Απογραφή 2021: Συνεχίζεται με μικρό αριθμό πολιτών να μην έχει ακόμα «μετρηθεί»