Απολογισμός τριημέρου από τον εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομίας