Αρνητικό πανελλαδικά το πρόσημο για τον εορταστικό τζήρο