Ατταλίδου και Χαραλαμπίδου για πάταξη διαφθοράς και Προεδρικές Εκλογές