Αβάσταχτοι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος σε επιχειρήσεις