Μπλοκάρισμα των ρωσικών αγωγών και “πλημμύρισμα” της ΕΕ με LNG από ΗΠΑ